FŐ JOGI TERÜLETEINK

Szolgáltatásaink

Jogi tanácsadást egyedi megbízás vagy havi fix díjas szerződés keretében végzünk.

Az Ügyvédi Iroda az alábbi területeken nyújt elsősorban jogi szolgáltatást:

Polgári jog

 • polgári és kereskedelmi jogi szerződések (adásvételi, szállítási, megbízási, vállalkozási, bérleti stb. szerződések) elkészítése, véleményezése;
 • ingatlanokra vonatkozó adásvételi és egyéb jogokat alapító szerződések előkészítése és ellenjegyzése;
 • földhivatali ügyintézés, ezzel kapcsolatos iratszerkesztés; ügyintézés az illetékhivatal eljárása során;
 • ingatlanokat terhelő biztosítéki szerződések elkészítése és ellenjegyzése;
 • ingatlanokkal kapcsolatos jogi szempontú due diligence (szakszerű átvilágítási) tevékenység;
 • orvosi műhiba perek
 • vagyonjogi perek

Munkajog

 • munkaszerződések elkészítése és véleményezése; 
 • vezetői munkaszerződések előkészítése;
 • tanácsadás, okiratszerkesztés egyéb munkajogi kérdésekben (munkaviszony megszüntetés, kártérítés, üzemi baleset, stb.)

Társasági jog

 • társaságok alapítása, átalakulása az ezzel kapcsolatos iratok előkészítése, tanácsadás;
 • társasági szerződés, alapító okirat módosításához szükséges dokumentáció elkészítése;
 • versenyjogi ügyekben képviselet és tanácsadás;
 • Magyarországon működő gazdasági társaságok működésével kapcsolatos jogi tanácsadás;
 • társaságokkal kapcsolatos jogi szempontú due diligence (szakszerű átvilágítási) tevékenység

Valamennyi fenti, illetve egyéb jogterülettel kapcsolatos polgári/büntetőjogi perbeli képviselet valamint peren kívüli megállapodások, egyezségek létrehozása.